Post | november 2020 | Vrijwilliger van de maand | 2 min lezen

Vrijwilliger maand november 2020

Je bent 66 jaar, klaar met je werk, alle tijd tot je beschikking. En dan? 

Het doen van vrijwilligerswerk kan dan een boeiende en veel voldoening gevende invulling zijn. Zo verging het Ruud Houweling. 


Tot 2019 was hij nog werkzaam als docent reken-didactiek op de Hogeschool VIAA in Zwolle. Vanaf het moment van pensionering kwam de ene na de andere activiteit op zijn weg. Hij werd diaken externe activiteiten bij de Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Dit leidde tot het oprichten en runnen van een fietsenwerkplaats voor minima: de Fietserieje. Per avond zijn er twee reparateurs beschikbaar om een fiets te herstellen en meer nog om de fietseigenaar te leren hoe de fiets te onderhouden en zo nodig te repareren. 

Enigszins in het verlengde van zijn professie lesgeven, verzorgt Ruud ook de computercursus Klik&Tik; het internet op. Gedurende 6 lessen van 2 uur worden cursisten geholpen bij hun activiteiten op het internet.


Vervolgens werd Ruud via het Diaconaal Platform Dalfsen geattendeerd op de steeds vaker voorkomende financiële problemen in de samenleving. Op basis van een postcode check is het aannemelijk dat er in de komende jaren op maar liefst 600 adressen in de gemeente Dalfsen financiële problemen kunnen ontstaan. 

Er is een landelijke vereniging Schuldhulpmaatje die lokaal werkende organisaties in 60 gemeenten instrueert om mensen met (potentieel) financiële problemen te helpen. Het initiatief tot de landelijke organisatie komt voort uit een groot aantal christelijke instellingen maar men zet  zich in voor alle gezindten. 

In onze gemeente is de Stichting Voor Elkaar Dalfsen opgericht en Ruud is hiervan de voorzitter. Eind 2020 heeft deze stichting 6 deskundige en gecertificeerde maatjes die mensen kunnen helpen bij het voorkomen of het oplossen van financiële problemen. De stichting die nauw samenwerkt met de gemeente en Humanitas zal zich binnenkort verder presenteren aan de Dalfser samenleving. 


Als vervolg op zijn verschillende activiteiten werd Ruud gevraagd lid te worden van de Participatieraad in Dalfsen. Daar werd hij vervolgens voorzitter van de werkgroep WMO. Hierdoor komt Ruud in contact met tal van organisaties die zich inzetten voor inwoners met enigerlei beperking zoals bijvoorbeeld de zorgboerderijen. Voordat hij aan deze activiteit begon vroeg hij zich af of dit werk bij hem zou passen. Dat pakte heel goed uit. Het werkveld en de vele vragen en discussies boeien hem en hij weet zijn rol daarin vorm te geven.


Een activiteit die Ruud samen echtgenote Gretha inmiddels 6 jaar doet is het organiseren van de jaarlijks collecte van de Nierstichting in het dorp en de directe omgeving van Dalfsen. Het laten rondgaan van 120 collectebussen vraagt een hele organisatie. Elk jaar in de maand september zijn zij er 3 weken lang dagelijks mee bezig. 


Ruud ziet zijn vrijwilligerswerk als een vanzelfsprekende uiting van het christen zijn: je inzetten voor de maatschappij. Je doet het vanuit je hart: “met handen en voeten de liefde van de Here Jezus laten zien” en: “wat je doet, moet bij je passen”. 


Het contact met andere mensen geeft Ruud veel voldoening en dat wordt nog sterker als het lukt waarvoor je je hebt ingezet!Tekst en foto: Jaap Hadders Om de verschillende aspecten van het vrijwilligerswerk en het belang ervan te belichten, wordt door het Vrijwilligerspunt Dalfsen elke maand een vrijwilliger van de maand geselecteerd. Het Vrijwilligerspunt Dalfsen is een onderdeel van SAAM Welzijn.

Deel blogpost