BestuurdersCentraal

BestuurdersCentraal

Kennis en ervaring delen

Van vrijwillige besturen wordt steeds vaker professionele kennis op het gebied van financiën, visie en beleid, veiligheid, communicatie/social media en ict gevraagd. Veel kennis, kunde en ervaring is al aanwezig in de maatschappij, bij bestuurders zelf, bij ondernemers, in het onderwijs etc. Deze kennis beschikbaar stellen en delen met anderen, maar ook het mobiliseren van helpende handen, kan besturen ondersteunen en hun taken verlichten. Daarnaast zorgt het voor verhoging van de kwaliteit in besturen en hun organisaties.


BestuurdersCentraal is een lokaal, regionaal en in de toekomst wellicht provinciaal netwerk van bestuurders van vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheid en onderwijsinstellingen die samenwerken om de kwaliteit van het bestuurlijk niveau te verhogen en ondersteuning aan te bieden om bestuurlijke vraagstukken op te lossen.


Drie onderdelen

BestuurdersCentraal Dalfsen bestaat uit drie onderdelen:

  • Inspiratiesessies & netwerkbijeenkomsten: meerdere malen per jaar, georganiseerd door het Vrijwilligerspunt Dalfsen.
  • Training & kennisuitwisseling
  • Bestuurscoaches en experts: deskundigen en betrokken bestuurders worden ingezet als trainer, coach of adviseur om met vrijwillige besturen mee te denken.

Heeft jouw organisatie behoefte aan ondersteuning op bestuurlijk gebied? Ben je bestuurder en heb je hulp nodig bij een specifieke kwestie? Wil je bestuurscoach worden of je kennis delen met andere bestuurders? Neem dan contact op met Ivonne Saueressig 06-39345740 [email protected]