Experts

Bas Schulz

Bas Schulz

Bas is freelance event producer & cultureel adviseur

 

Kennisgebieden:

Organiseren van evenementen, projectmanagement, cultureel ondernemen


Profiel:

Ervaren freelance event producent en -manager. Heeft in de afgelopen 10 jaar voor zeer diverse partijen gewerkt zoals o.a. Mojo Concerts, Niek van der Sprong Culturele Producties (Bevrijdingsfestival Overijssel), LOC7000 en Libéma (o.a. IJsselhallen Zwolle). Daarnaast veel georganiseerd op eigen titel, van muziekfestivals tot beurzen. Werkt graag voor en met mensen, sociaal cultureel adviserend, verbindend en organisatorisch meedenkend. Werkt daarnaast als adviseur en houdt zich graag bezig met conceptontwikkeling, professionalisering en organisatie voor en met (cultureel) ondernemers.

media coach

Mediacoach

Sofieke Luiken, jongerenwerker bij Saam Welzijn, is opgeleid tot Nationaal MediaCoach.


Kennisgebieden:

Sociale media, mediawijsheid, digitale geletterdheid en media-empowerment

 

Profiel:

Op elk moment van de dag heeft iedereen toegang tot allerlei sociale media, het is niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij.

De Mediacoache van Saam Welzijn coacht en ondersteunt kinderen, jongeren en volwassen bij media gerelateerde onderwerpen zoals social media, cyberpesten, gamen en sexting.

Daarnaast kunt u ook bij de mediacoach terecht wanneer u vragen heeft over het ontwikkelen van een persoonlijk en/of zakelijk social media platform, het opstellen van een media- en pestbeleid, of als u graag meer informatie wil over de laatste trends en ontwikkelingen.

Schroom niet en bel, app, DM of chat gerust met de mediacoach.

praktijkloket

Praktijkloket Deltion College

MBO 2, 3 en 4
Kennisgebieden:

250 verschillende opleidingen op verschillende niveaus. Neem voor het actuele aanbod contact op met Vrijwilligerspunt Dalfsen.


Profiel:

Studenten van allerlei opleidingen willen hun praktijkopdrachten graag live, in een realistische leeromgeving, uitvoeren. Ze krijgen op die manier niet alleen vakkennis maar trainen ook andere beroeps- en werknemersvaardigheden. Het leerproces sluit zo ook beter aan op de praktijk.

De inzet van studenten kan helpen bij de organisatie van een project maar kan ook een andere, nieuwe kijk op je organisatie opleveren. Als organisatie heb je vroegtijdig toegang tot een grote talentpool wat eventueel nieuwe vrijwilligers voor de toekomst kan betekenen.

Gjaltema

Gjaltema


Gjaltema Assurantiën & makelaardij.Kennisgebieden:

Verzekeringen en financiën
Profiel:

Gjaltema kan helpen met bankzaken, financieringsvragen of vragen over verzekeringen.

Bestuurscoaches

Margot Seip

Margot Seip

Margot is een ervaren leidinggevende met bestuurlijke en strategische ervaring.


Kennisgebieden:

Verandermanagement, HRProfiel:

Margot heeft bestuurlijke en strategische ervaring in directie, management en human resources functies binnen de sector Verpleging, Verzorging en thuiszorg. Zij is ondernemend, denkt kritisch analytisch en is in staat vanuit een helicopterview zaken praktisch te benaderen. Haar integrale bedrijfskundige ervaring in zowel de lijn als de ondersteuning binnen de gezondheidszorg komen daarbij goed van pas. Haar passie ligt in het verbinden en stimuleren van eigen initiatief en verander strategieën. Met plezier zet zij haar kennis en ervaring in bij het verder op weg helpen van bestuur en organisatie.

Cor de Feyter

Cor de Feyter

Cor is organisatieadviseur.Kennisgebieden:

Visie ontwikkeling, beleid; speciaal geïnteresseerd in de maakindustrie en innovatie.


Profiel:

Cor heeft ervaring in beleidsplannen opstellen, bijv. in telecom, havenbedrijven, provincies en luchtvaart. Projecten over besturen onder druk.

In de regio bestuurslid van RTV Vechtdal. Voor vrijwilligersbeleid brainstorm sessies bijv. over kernwaarden en identiteit; samenwerking tussen omroepen; relaties met de lokale en landelijke politiek.

Gerda Bruggeman

Gerda Bruggeman

Gerda is gepensioneerd (project) manager.Kennisgebieden:

Management, projectleiding, vernieuwingProfiel:

Gerda heeft ruime ervaring in het besturen van organisaties in zorg en welzijn. Daarnaast was en is zij nog steeds projectmatig ondersteunend en bestuurlijk actief in diverse besturen van vrijwilligers stichtingen. Zij is erop gericht om zaken te vernieuwen en coachend gezamenlijk een nieuwe koers te vinden. Haar aanpak is praktijkgericht en zij verbindt graag kennis, mensen en expertise.

Roel Wink

Roel Wink

Roel is een ervaren HRM-adviseur en coach, loopbaanadviseur en opleider.


Kennisgebieden:

HRM, loopbaanadvies

Profiel:

Roel heeft zo’n 20 jaar als hrm-adviseur gewerkt in diverse organisaties en is sinds 25 jaar werkzaam als coach, loopbaanadviseur en opleider.

Daarnaast was hij als vrijwilliger actief als bestuurder in een aantal sportverenigingen en in een alfabetiseringsproject uitmondend in een educatief beraad. Ook was hij zo’n 12 jaar bestuurder van kulturhus De Trefkoele. Daar hield hij zich vooral bezig met het verbeteren van het personeelsbeleid en het ontwikkelen van een kwalitatieve samenwerking.

Hij weet dat het leven soms overgangen kent. Overal, dus ook in besturen van vrijwilligersorganisaties, komt dat voor. Soms gaat dat vanzelf maar het kan ook zijn dat men even een goede en objectieve buitenstaander en gesprekspartner nodig heeft om een eigen antwoord te vinden op de signalen die zo’n overgang kenmerken. De vernieuwing die dat brengt vraagt weliswaar even tijd maar leidt met een goede begeleiding tot een duurzame en effectieve versnelling in de ontwikkeling. Roel is graag zo’n gesprekspartner.

Simon Peerdeman

Simon Peerdeman

Simon is gepensioneerd bestuurder/manager in het (hoger) onderwijs en de zorg.

 

Kennisgebieden

Allround management, van strategieontwikkeling tot realisatie, projectmanagement, probleemoplosser.

 


Profiel

Simon is in zijn werkzaam leven eerst een kleine 10 jaar wetenschappelijk medewerker geweest aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was hij 15 jaar studentendecaan en onderwijsadviseur bij de TU-Delft en vervolgens ruim 15 jaar faculteitsmanager aldaar.

Daarnaast heeft hij, veelal als vrijwilliger, talrijke bestuurlijke activiteiten ontwikkeld zoals voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Zoetermeer, vicevoorzitter Universiteitsraad TU-Delft, voorzitter bestuur Trefkoele tijdens de vernieuwbouw, medeoprichter van de landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LVSA), leider van diverse vakantieweken vanuit de Zonnebloem, medeoprichter van de stichting Bovenlanden die kwetsbare natuur beheert in de Ronde Venen (Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht.

Hij is resultaat gericht met een scherp oog voor wat realiseerbaar is en wat niet. Maar bovenal moet werk, of dat nu betaald wordt of vrijwillig is, gewoon zo leuk en zinvol mogelijk zijn.

Marleen Berk

Marleen Berk

Marleen is een ervaren Interim HR directeurKennisgebieden:

Heb je een vraagstuk op het gebied van human resources (vraagstukken op het terrein van personeel)? Graag adviseert zij bij het oplossen van deze vraagstukken.


Profiel:

Marleen heeft ruim 35 jaar als directielid gewerkt voor grote commerciële organisaties in de functie van HR directeur. 

Zij heeft ruime ervaring als HR eindverantwoordelijke op directieniveau van grote organisaties. Zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau, denk aan het ontwikkelen van de HR visie en strategie en (jaar)plannen.

Daarnaast heeft zij ruime ervaring als leidinggevende, ervaring als coach voor managers en directeuren, teambuilding (verbetering van teams zodat er beter samengewerkt wordt), opbouwen van organisaties en helaas ook het afbouwen van organisaties. En verder ook op het gebied van het opzetten van leiderschapsprogramma's, opleidingsprogramma's, etc.