Zilveren Kracht

 

Wat is Zilveren Kracht? Gapassioneerd gepensioneerd!

Zo lang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten om gezond, vitaal, (opnieuw) zinvol en leuk door te leven ná uw pensionering. Een grote groep jonge en vitale senioren hebben veel potentie in zich voor de samenleving. Wij gaan uit van hun ervaring en kennis. Samen met ouderen, jongeren en vele anderen zetten wij ons in om de maatschappelijke betrokkenheid van gepassioneerde gepensioneerden nog meer te stimuleren.

Opgaven voor de toekomst
De gezonde levensverwachting is toegenomen: 65-plusser kunnen gemiddeld nog ruim 12 jaar verder zonder gezondheidsproblemen. In sociaal economisch opzicht maken zij tevens een gunstige ontwikkeling door. Zo stijgt het opleidingsniveau van deze nieuwe generatie. Blijven meedoen, erbij horen, je maatschappelijk betekenisvol kunnen inzetten, ook of juist op latere leeftijd is een trend. Jong gepensioneerden zijn bereid om actief en betrokken te blijven of te worden binnen de lokale samenleving!

Stimuleren maatschappelijke betrokkenheid ouderen.
De maatschappelijke betrokkenheid van a.s. gepensioneerden kan door verschillende organisaties worden gestimuleerd. Zilveren Kracht bestrijkt daarom een brede range aan doelgroepen: ouderen en
ouderenorganisaties, welzijns-en vrijwilligersorganisaties, zorgaanbieders, woningbouwcorporaties, het bedrijfsleven en de gemeenten. Iedereen heeft daarbij een eigen opgave te vervullen. Steeds meer bedrijven tonen hun betrokkenheid bij de lokale samenleving o.a. door het beschikbaar stellen van kennis en menskracht aan maatschappelijke organisaties.
Oudere werknemers beschikken vaak over een schat aan kennis en ervaring, die zij graag voor de samenleving willen inzetten. Bedrijven kunnen hun medewerkers faciliteren door ze deel te laten nemen aan de zilveren kracht, zodat dit “Human Capital” met respect ingezet kan worden voor de (kwetsbare) lokale samenleving.

Wat betekent dit voor de gemeente Dalfsen:
Het Vrijwilligerspunt vraagt gepassioneerde gepensioneerden om zich te binden en werkgevers om (oudere) medewerkers te faciliteren voor Zilveren Kracht.

Ons Doel:  levenservaring en kennis inzetten voor lokale samenleving. Ontdekken waar je belangstelling, interesse en passie ligt, evt. ter voorbereiding op pensionering

 

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Ivonne Saueressig.     

E: isaueressig@landstede.nl    T: 06-39345740

 


direct aanmelden als vrijwilliger