Geld nodig?

Werken met vrijwilligers is niet gratis. Middelen zijn dan ook nodig om vrijwilligersorganisaties draaiende te houden. Er zijn verschillende manieren om aan geld te komen. Hieronder volgt een overzicht.

Subsidie
Eén van de manieren om middelen te verkrijgen is subsidiewerving. Hierbij gaat het om het verkrijgen van structurele en incidentele middelen van de overheid. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten vrijwilligersorganisaties een projectplan indienen. Het projectplan wordt beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde subsidieregels. Het projectplan wat opgestuurd wordt, moet aan bepaalde eisen voldoen. U kunt deze eisen opvragen bij de overheidsinstelling waar u subsidie gaat aanvragen. Gemeenten richten zich vooral op lokale activiteiten. Provincies steunen bovenlokale activiteiten en de Rijksoverheid richt zich met name op activiteiten met een landelijke uitstraling.

Fondsen
Behalve subsidiewerving is het benaderen van fondsen een manier voor een vrijwilligersorganisatie om aan geld te komen. Particuliere fondsen hebben de doelen waarvoor zij geld beschikbaar stellen vastgelegd in hun statuten. Van hun vermogen verdelen zij jaarlijks een deel over projecten en organisaties die die doelen willen verwezenlijken. Op de websites van fondsen staat beschreven onder welke voorwaarden ze een bedrag beschikbaar stellen. Fondsen vragen tegenwoordig overigens steeds vaker een eigen bijdrage van de organisatie. Fondsen financieren vooral projecten en activiteiten. Ze geven nauwelijks structurele financiering.
 Fondsenwerving is vooral een kwestie van het zoeken naar fondsen in de eigen omgeving. De grote landelijke fondsen ontvangen jaarlijks duizenden aanvragen. Kijk voor gegevens van fondsen bijvoorbeeld in het FondsenBoek en de FondsenDisk van de Vereniging van Fondsen in Nederland. Ook de notaris, de Kamer van Koophandel of de gemeente kunnen informatie over fondsen verschaffen.

Sponsoring
Kenmerkend voor sponsoring is dat er sprake is van een tegenprestatie. Het gaat om een zakelijke overeenkomst tussen twee partijen. Een sponsor steunt bijvoorbeeld een activiteit, evenement of vereniging door geld of andere middelen ter beschikking te stellen, in ruil voor een tegenprestatie zoals publiciteit. Sponsoring gebeurt het meest met lokale bedrijven.

Aanvragen van ‘natura’
Naast het verkrijgen van geldmiddelen is het ook mogelijk in natura betaald te worden. Middels een Beursvloer (ook wel Meet and Match genoemd) maakt u uw wensen aan het bedrijfsleven bekend. Dit kan van alles zijn (van  het helpen bij het opstellen van een Jaarrekening tot een wandeling met bewoners, van het bouwen van een kampvuurkuil tot het beschikbaar stellen van ruimte). Maakt u tijdens de Beursvloer een match, dan voert het bedrijfsleven uw wens uit.

 


direct aanmelden als vrijwilliger