Giften aan verenigingen aftrekbaar

Vanaf november 2009 kunnen particulieren hun giften aan (sport)verenigingen aftrekken van de belasting. Sportverenigingen krijgen door deze maatregel nieuwe mogelijkheden om extra inkomsten te verwerven. Om in aanmerking te komen voor belastingaftrek, bewandelt u een speciale route. U stort de gift op rekening van De Periodieke Gift en geeft daarbij aan voor welke (sport)vereniging de gift bestemd is. De Periodieke Gift zorgt er voor dat het bedrag bij de (sport)vereniging van keuze terechtkomt. Als u deze speciale route kiest, wordt de fiscale aftrek veiliggesteld. Voorwaarde is wel dat u geen tegenprestatie van de ontvangende vereniging ontvangt.

Steunjeclub

De nieuwe schenkingsconstructie is ingevoerd op verzoek van de stichting SteunjeClub.nl. Deze stichting beijvert zich al jaren voor een gunstiger fiscaal regiem voor het verenigingsleven (o.m. belastingvrij verzilveren van verlofdagen). Het Ministerie van Financiën attendeerde SteunjeClub op stichting De Periodieke Gift, die specialist is in belastingaftrek voor goede doelen. Overleg tussen SteunjeClub.nl en De Periodieke Gift leidde tot de oprichting van een speciale website: www.iksteunmijnvereniging.nl. Giften aan verenigingen, via stichting De Periodieke Gift, zijn voortaan fiscaal aftrekbaar.

De Periodieke Gift

Stichting De Periodieke Gift stelt zich ten doel zoveel mogelijk middelen te verwerven voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke, algemeen nut beogende instellingen en (vanaf heden) verenigingen, met behoud van belastingaftrek. Stichting De Periodieke Gift heeft voor haar schenkingsconstructie in 2007 een prestigieuze prijs ontvangen en wordt aanbevolen door de consumentenbond. De stichting heeft een ANBI-status.

Op www.iksteunmijnvereniging.nl vindt u meer informatie over schenkingen aan (sport)verenigingen

 

 


direct aanmelden als vrijwilliger