Het Vrijwilligerspunt Dalfsen

Het Vrijwilligerspunt Dalfsen ondersteunt vrijwilligers en organisaties met:

 • Informatie: Het Vrijwilligerspunt heeft  een overzicht van de organisaties in de gemeente Dalfsen die met vrijwilligers werken. En over het soort vrijwilligerswerk dat je er kunt doen.
 • Bemiddeling: Het Vrijwilligerspunt brengt organisaties en (nieuwe) vrijwilligers bij elkaar.
 • Scholing: Het Vrijwilligerspunt organiseert workshops en cursussen om de deskundigheid van vrijwilligers en mensen die met vrijwilligers werken te vergroten.
 • Vraagbaak: Het Vrijwilligerspunt is aanspreekpunt voor vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten & plichten, verzekeringen, vrijwilligerscontracten of andere zaken rondom vrijwilligerswerk.
 • Trends: Het Vrijwilligerspunt is op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van vrijwilligerswerk.

Diensten en projecten

 • Vacaturebank: In de digitale vacaturebank van deze website kunnen (potentiële) vrijwilligers op zoek naar geschikt vrijwilligerswerk en organisaties kunnen hun vacatures voor vrijwilligers aanmelden.
 • Maatschappelijke stage: Het Vrijwilligerspunt Dalfsen bemiddelt op het gebied van de maatschappelijke stage. In de digitale vacaturebank voor maatschappelijke stages van deze website kunnen leerlingen op zoek naar een stageplaats en organisaties een stageplaats aanbieden. 
 • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: Het Vrijwilligerspunt begeleidt en adviseert maatschappelijke organisaties bij het formuleren van een goede match met het bedrijfsleven.
 • Cursussen/workshops: Het Vrijwilligerspunt organiseert cursussen en workshops. Een overzicht hiervan vindt u op deze website.
 • Nieuwsbrief: Het Vrijwilligerspunt geeft een paar maal per jaar een Nieuwsbrief uit. Hierin staat informatie over actuele zaken, cursussen, wet- en regelgeving, lokale aangelegenheden, etc.  
 • Netwerkbijeenkomsten: Het Vrijwilligerspunt Dalfsen organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten voor organisaties met een zelfde doel/uitvoering. Tijdens deze bijeenkomsten staan informatie uitwisseling, het gezamenlijk aanpakken van gesignaleerde problemen/uitdagingen en kennisoverdracht centraal.

 


direct aanmelden als vrijwilliger